Vad är Propolis?

Propolis

Propolis, bikitt, är en produkt från bin som de använder för att laga sitt bo, till exempel genom att fylla igen springor.

Råvaran till biets produktion av propolis är kåda från barrträd och harts som finns utanpå knopparna hos vissa lövträd. Propolis anses ha hälsofrämjande egenskaper och äts därför av människan som hälsokost. De hälsobefrämjande egenskaperna består bl.a. i en antibiotisk verkan. Till exempel mot streptokocker som kan ge halsont

Skogshonung

Vår största utbud i honung är vår Skogshonung.

Den är en mix av hela årets skörd och den har en jämn och hög kvalitet.

Det är en blandning av skogshallon, klöver och rallarros.

Smaken och färg kan bli annorlunda för varje gång den ska slungas.

Ljunghonung

Ljunghonungen är något exklusivare än vanlig honung och är starkare och kraftigare i smaken.

Det är stor brist på ljunghonungen därför kan vi inte erbjuda det varje år.

 

rimfrost

Ibland kan rimfrostliknande mönster uppstå på honungens yta. Detta beror oftast på luftens uttorkande effekt. Vatten som bundits till druvsockerkristaller avdunstar från honungens yta och de torra kristallerna syns som ett vitt rimfrostliknande mönster på ytan. Rimfrost bildas framförallt på honung med låg vattenhalt. Rimfrost kan se tråkigt ut, men har ingen inverkan på smak eller kvalitet.